Kaupunkikehittäminen ja avoimet innovaatioalustat

Toimin vuosina 2015-2018 Tampereen 6Aika-hankkeessa avointen innovaatioalustojen projektin projektipäällikkönä. Tehtävänäni oli koordinoida Tampereen avointen innovaatioalustojen kehitystyötä. Se tarkoitti eri osahankkeiden yhteistyötä. 

Oma kehitystyöni hankkeen aikana liittyi innovaatioalustojen johtamiseen. Kehitimme Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä työkaluja kaupunkien innovaatioalustoille ja niiden johtamiseen. Hankkeen aikana syntyi innovaatioalustoille maturiteetti arviointiasteikko ja viestinnän kanvakset. 

Avoimet innovaatioalustat -projektin tulokset ja eri tapahtumien materiaalit on tallennettu avoimetinnovaatioalustat- sivustolle. Avasin projektille omat wordpress-sivut heti projektin alussa, jotta kaikki materiaali ja aineisto saataisiin avoimesti kaikkien kiinnostuneiden saataville. Edelleenkin siellä riittää kävijöitä ja aineistoista kiinnostuneita.

https://avoimetinnovaatioalustat.wordpress.com

Sivustolta löytyy kaupunkikehittäjille kaksi käsikirjaa, joihin on koottu innovaatioalustoille johtamisen työkaluja. Ensimmäinen käsikirja on käännetty myös englanniksi.

https://avoimetinnovaatioalustat.wordpress.com/avoimen-innovaatioalustan-johtamisen-tyokaluja/

Taina Ketola