Palvelutarjooma on palveluiden menu

Palvelutarjooma on palveluorganisaatiossa tarjolla olevia palveluiden kokonaisuus. Se tarkoittaa samaa kuin ravintolan menu. Menusta näkee mitä on tarjolla ja mitä kukin tarjolla oleva annos sisältää. Usein huippukokit, kuten Gordon Ramsey puuttuukin yleensä ravintolan menuuseen kovakätisesti, jos tarjolla on liian paljon ja liian monimutkaista.

Palveluorganisaatiossa yksinkertaistaminen monimutkaisuuden sijaan kannattaa. Keskittyminen selkeisiin kokonaisuuksiin auttaa asiakasta näkemään palvelutarjooman kokonaisuuden. Palvelutarjooma, joka on rakennettu selkeästi tuotteistetuista palveluista helpottaa palvelun hankkimista ja käyttämistä vielä enemmän.

Suosittelen palvelutarjooman kuvaamista visuaalisesti yhteen kuvaan. Kuvan tulisi olla sellainen, joka on asiakkaalle helposti hahmotettavissa. Myös aloittavan yrittäjän palvelutarjooman kannattaa olla selkeä ja esimerkiksi verkkokauppa kannattaa aloittaa kapealla palvelutarjoomalla, joka sisältää vain muutaman tuotteen.

Less is more käy hyvin tässäkin. Liian laaja valinnan mahdollisuus vaikeuttaa palveluiden myymistä ja palveluiden ostamista. Palvelutarjoomaa tulee muistaa myös päivittää sitä mukaa kun palvelut kehittyvät. Ja myös analysoida, jos tarjooma alkaa olla liian laaja.

Photo by jona on Pexels.com
Advertisement