Johtamiskoulutus koulutusjärjestelmässämme

Mielenkiinnosta suomalaisia johtamisen tutkimuksia ja koulutusjärjestelmäämme kohtaan aloin pöyhiä viime vuosina julkaistuja väitöksiä johtamisesta. Yksi niistä on Vuokko Pihlaisen ansiokas tutkimus johtamisosaamisen nykytilasta suomalaisissa sairaaloissa vuodelta 2020.

Väitöksessä tuodaan esiin, että terveysalan johtajien johtamiskoulutusta on pidetty liian vähäisenä ja myös valmistautuminen johtamistyöhön on ollut puutteellista. Kuitenkin, kun kaikki tiedämme, että johtamisosaamisen systeemisen kehittäminen parantaa johtamisosaamisen laatua tasaisemmaksi sekä yksilön että organisaation kannalta.

Väitöksessä nousi esille erittäin kiinnostavia nostoja johtamiskoulutuksesta. Innostavaa oli, että koulutuksen toivotaan olevan käytännön harjoittelua johtamisen teemoista.

Yhdistämällä johtamiskoulutusta ja käytännön johtamistyön harjoittelua voidaan yksilötasolla tarjota monipuolisempia tapoja johtamisosaamisen kehittämiseen. (Vuokko Pihlainen 2020, S. 69.)

Mahtava asia on, että meillä on koulutusjärjestelmässämme mahdollisuus käytännön johtamisosaamisen harjoitteluun ja johtamisosaamisen kehittämiseen. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto ja Lähiesimiehen ammattitutkinto tarjoaa koulutusjärjestelmässämme mahdollisuuden käytännön johtamisosaamisen kehittämiseen. Tutkinnot ovat olleet jo vuosia osana järjestelmäämme mutta ehkä korkeasti koulutettujen piirissä tuntemattomamman eli ammatillisen toisen asteen koulutuksen puolella.

Ammattitutkinnoissa osaaminen näytetään käytännön johtamistyön tehtävissä, ei teoriassa. Opintojen aikana aitoja johtamistilanteita reflektoidaan. Johtamisen opettajan tehtävissä huomaan usein miten opiskelijat vakuuttavat minulle johtamisen osaamistaan teoriaopiskelujen pohjalta eli opiskelijalla saattaa olla takanaan erilaisia tieteellisiä tutkintoja ja täydennyskoulutuksia. Näissä tilanteissa joudun opiskelijalle kertomaan, että ammatillinen tutkinto kaipaa aitoja johtamisen tekoja ja osaamisen näyttämistä organisaatioiden arjessa, pelkkä teoria ei silloin riitä.

Olen erittäin iloinen, että johtamisen käytännön osaamista arvostetaan, tutkitaan ja sen tarvetta tuodaan esille esimerkiksi Vuokon tekemän väitöstutkimuksen kautta. Tässä vielä kuva koulutusjärjestelmästämme, jota ammatti- ja erikoisammattitutkinnot löytyvät.

Suomen koulutusjärjestelmä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022.

Tässä myös Vuokko Pihlaisen väitös.

Johtamisen tutkintoihin voi tutustua esimerkiksi Sedun sivuilta:
https://koulutushaku.sedu.fi/long_course/johtamisen-ja-yritysjohtamisen-erikoisammattitutkinto-johtamisen-osaamisala-esimiesareena/

Advertisement