Opehommissa II: Henkilökohtainen sparraaminen

Opettajan hommat eivät ole ainoastaan luokan edessä opettamista ja kouluttamista. Vähemmän näkyvä osa opettajan työstä on henkilökohtaiset tapaamiset opiskelijoiden kanssa opintojen suunnittelun, opintojen etenemisen ja arviointitapaamisten muodossa. Iso osa opettajan työstä on opiskelijoiden henkilökohtaista sparraamista ja ohjaamista heidän ainutlaatuisen oppimisprosessin aikana.

Oma opiskelijakuntani koostuu esihenkilöistä ja johtajista, joiden kanssa keskusteluissa ja tapaamisissa päästään usein hyvin syviinkin vesiin tai korkealentoisiin sfääreihin. Usein johtajille nämä tapaamiset ovat kaivattuja hetkiä arjessa, jolloin pääsee keskustelemaan luotettavan ja organisaation ulkopuolisen henkilön kanssa. Silloin saa olla tavallaan vapaammin omien ajatustensa kanssa turvallisessa paikassa.

Yksi haluaa pohtia tapaamisissamme jotain työyhteisön tilannetta ja pohtia ratkaisua siihen, toinen haluaa pohtia Jeesusta johtajana ja ammentaa sieltä ajatuksia omaan johtajuuteensa tai kolmas haluaa kertoa miten on saanut rohkaisua ja vahvistusta omille ajatuksilleen koulutuspäivien teemoista.

Opehommien kohokohtia ovat arviointituokiot, joissa opiskelija kertoo näytöistä ja oppimisestaan. Usein silloin tavataan viimeistä kertaa ja paikalla on myös työelämän arvioija. Näissä kohtaamisissa on voimaannuttava elementti läsnä. Arviointituokioissa annetuilla palautteilla on merkitystä. Eräskin johtajaopiskelija sanoi jaksavansa tehdä työtään arviointikeskustelussa saadun palautteen myötä ainakin seuraavat kaksi vuotta.

Taina

Advertisement